Izvor informacija PDF Print E-mail

Udruga je osnovana kako bi pomogla pojedinačnim poslovnim subjektima u rješavanju zajedničkih problema ali i kao čvorište suradnje, komunikacije, razmjene ideja i iskustava.

Svatko od nas ima teme koje ga muče, neki imaju problema sa razumjevanjem tehnologije jer su novi na tržištu, drugi imaju bogato iskustvo ali ih muče zakoni, treći pak imaju sav potrebni know-how ali traže veće tržište, nove tehnologije, nove proizvode. Udruga pokušava, kroz svoje radionice, seminare, kontakte i suradnju sa Fespom olakšati rješavanje tih tema.

Obratite pažnju na naš Forum, na kojem možete započeti temu koja vas zanima ili naći svoj odgovor među već započetim diskusijama. Forum

alt
Među trenutne projekte Udruge pripadaju:

• Elaborat za uskladu subjekta sa zakonima o zaštiti okoliša, zaštiti na radu, zaštiti od požara, rada sa kemikalijama
• Rječnik sitotiskarske tehnologije
• Brojni seminari, tečajevi i radionice

Među prošle projekte Udruge pripadaju:

• Ugovor sa dobavljačem sotwarea kako bi članovi imali što bolje uvjete
• Ugovor sa dobavljačem za dobavu i zbrinjavanje krpa kako bi članovi imali što bolje uvjete
• "Planet friendly", elektronski priručnik/vodič za tisak prilagođen očuvanju okoliša
• "Sefarov priručnik", prijevod i tisak priručnika za sitotiskare, bilo nove bilo iskusne
• Članska večer za druženje i izmjenu iskustava

Jedan od glavnih ciljeva Udruge je i edukacija ljudi na području sitotiska, tampon tiska, digitalnog tiska. U tu svrhu imamo namjeru uložiti resurse Udruge u prevođenje, istraživanje, izradu priručnika i vodiča kako bi vam olakšali vlastito napredovanje u svijetu naših tehnologija ili kako bi lakše obučili radnike te im pružili dublji uvid u tehnologije koje koriste.

Trenutno od nas možete naručiti dva takva priručnika, "Sefarov priručnik" i knjigu "Sensations" no u bliskoj budućnosti imamo namjeru redovito nadopunjavati ponudu sa novim proizvodima. Više o tome, moći ćete saznati preko ovih stranica.


alt


Na ovoj stranici ćete moći naći i nadolazeće mogućnosti doškolovanja na području nama srodnih tehnika tiska.

Trenutno su u Udruzi dva člana koja se bave isključivo edukativnom aktivnošću:


Obrtnička i industrijska graditeljska škola Zagreb
Avenija Većeslava Holjevca 13
Zagreb

Tel: +385 1 66 88 232
Web: www.oigs.hr


Škola za tekstil, kožu i dizajn
Prilaz baruna Filipovića 30
Zagreb

Tel: +385 1 37 73 133
Web: www.tekstilna.zagreb.skole.t-com.hr


alt
 

Clanovi2012v1

Untitled-1
Youtube Facebook Twitter

FESPA News

FESPA Events

© 2019 FESPA